Postcoderoosregeling2018-08-01T16:46:50+00:00

Postcoderoosregeling

De PostCodeRoosregeling is sinds 2014 geïntroduceerd als financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonne-energie op te wekken, zonder dat de zonnepanelen op het eigen dak geplaatst moeten worden. De regeling biedt de deelnemers 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de opgewekte zon of windenergie. Door middel van het opzetten van een coöperatie die namens de deelnemers investeert in een gezamenlijk zonnedak in de buurt, kopen de deelnemers zonparticipaties. In ruil voor participatie ontvangen de deelnemers naar rato jaarlijks een teruggave van de betaalde energiebelasting die zij thuis verbruikt hebben.

Postcoderoosregeling voor zonnepanelen wordt opgenomen in de terugleversubsidie

Het aantal projecten wat gerealiseerd is sinds het invoeren van de postcoderoosregeling is 110 stuks. In totaal hebben de projecten gezamenlijk maximaal 3800 deelnemende bedrijven en particulieren. De ambitie om 25.000 nieuwe deelnemers per jaar aan te sluiten door middel van de postcoderoos regeling is daarmee niet gehaald sinds de start in 2014. Toch blijft de overheid vasthouden aan deze ambitie tot 2020 totdat de postcoderoosregeling opgenomen kan worden in de nieuwe terugleversubsidie. Onderzoeksbureau Kwink  gaf het advies aan de minister om tot de overgang in 2020 geen fundamentele veranderingen toe te passen. Gezien de populariteit van verduurzamen met zonnepanelen verwachten zij nog wel een groei in aantal aanvragen en realisatie van postcoderoosregelingen.