Terugleversubsidie2018-10-15T10:40:40+00:00

Terugleversubsidie

De overheid wil de huidige salderingsregeling vervangen door de nieuwe subsidieregeling voor zonne- en windenergie, de terugleversubsidie. Met deze regeling wil de minister van Economische Zaken en Klimaat het gebruik van gas en kolen voor het opwekken van energie ontmoedigen en met de terugleversubsidie het opwekken van hernieuwbare energie stimuleren. Het is de bedoeling dat de gebruiker van fossiele brandstoffen de rekening gaat betalen en dat eigen verbruik van opgewekte energie gemaximaliseerd wordt.

Zonnepanelen

Omdat zonnepanelen door de jaren heen goedkoper zijn geworden, heeft de overheid er voor gekozen de terugleversubsidie te baseren op het terug geleverde vermogen. Op deze manier krijgt degene die energie opwekt subsidie voor elke kWh die opgewekt wordt. Opgewekte stroom zelf verbruiken na 2020 blijft het meest interessant met deze regeling, aangezien men geen energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE) hoeft te betalen. Met de terugleversubsidie is de insteek van de minister om de terugverdientijd interessant te houden voor het investeren in duurzame energie opwekking door middel van zonne-energie.